MARKET ACTIVITIES 

Indices generated @ 29/10/2020 9:41:35 AM
Code Description Last +/- % Open High Low
XAO  ALL ORDINARIES  6261.79 0 NaN 0 0 0
XTL  S&P/ASX 20  3268.81 0 NaN 0 0 0
XFL  S&P/ASX 50  5781.03 0 NaN 0 0 0
XAF  All Australian 50  5742.23 0 NaN 0 0 0
XTO  S&P/ASX 100  4990.76 0 NaN 0 0 0
XMD  S&P/ASX MIDCAP 50  7721.77 0 NaN 0 0 0
XJO  S&P/ASX 200  6057.74 0 NaN 0 0 0
XAT  All Australian 200  6011.66 0 NaN 0 0 0
XKO  S&P/ASX 300  6037.6 0 NaN 0 0 0
XSO  S&P/ASX SMALL ORDS  2813.1 0 NaN 0 0 0
XGD  S&P/ASX Gold  8530.27 0 NaN 0 0 0
XMM  S&P/ASX MetMin  4545.34 0 NaN 0 0 0
XJR  S&P/ASX 200 RES  4361.92 0 NaN 0 0 0
XDI  S&P/ASX Div Opp  1348.95 0 NaN 0 0 0
XEC  S&P/ASX Emerg  1707.84 0 NaN 0 0 0
XVI  S&P/ASX 200 VIX  22.21 0 NaN 0 0 0
XLD  S&P/ASX 200 Leverage  986.2 0 NaN 0 0 0
XNV  S&P/ASX 200 Inverse  93 0 NaN 0 0 0
XJT  S&P/ASX 200 GTR  67302.5 0 NaN 0 0 0
XBT  S&P/ASX 200 Banks TR  5663 0 NaN 0 0 0
XBN  S&P/ASX 200 Banks NTR  5655.3 0 NaN 0 0 0
XBK  S&P/ASX 200 Banks  1861.8 0 NaN 0 0 0
XNT  S&P/ASX 200 (Net TR)  63673.26 0 NaN 0 0 0
XEW  S&P/ASX 200 Equal  1632.9 0 NaN 0 0 0
XET    2388.5 0 NaN 0 0 0
XDJ  XJO 25 Discretion  2752.73 0 NaN 0 0 0
XEJ  XJO 10 Energy  6507.17 0 NaN 0 0 0
XFJ  XJO 40 Financials  4799.5 0 NaN 0 0 0
XHJ  XJO 35 HealthCare  43801.79 0 NaN 0 0 0
XIJ  XJO 45 Info Tech  2001.62 0 NaN 0 0 0
XMJ  XJO 15 Materials  13702.83 0 NaN 0 0 0
XNJ  XJO 20 Industrial  5695.78 0 NaN 0 0 0
XPJ  XJO A-REIT  1311.17 0 NaN 0 0 0
XSJ  XJO 30 Staples  12679.88 0 NaN 0 0 0
XTJ  XJO 50 Comm  1151.29 0 NaN 0 0 0
XUJ  XJO 55 Utilities  6950.28 0 NaN 0 0 0
XXJ  XJO FinxREIT  5353.05 0 NaN 0 0 0